Systemy VDR-S

VDRS Professional OEM (PRO) jest nowoczesnym systemem rejestracji oraz transmisji obrazu wideo, przeznaczonym dla klientów oczekujących profesjonalnych rozwiązań z zakresu monitoringu. System VDRS Pro OEM jest oferowany w czterech wersjach z 4, 8, 12 i 16 wejściami wideo. W przypadku wersji 4, 8 oraz 12 kanałowej istnieje możliwość rozbudowy maksymalnie do 16 kanałów (upgrade). Wejścia wideo są grupowane po 4 lub 8 na jednej karcie wideo o możliwości przetwarzania maksymalnie 25 klatek na sekundę dla obrazu PAL oraz 30 klatek na sekundę dla obrazu NTSC. Parametry obrazu z każdej kamery mogą być ustawiane przez użytkownika indywidualnie.
Rejestracja obrazu odbywa się na serwerze, który może być umieszczony zarówno w obudowie typu RACK, zwykłej obudowie klasy PC jak i w przemysłowej szafie naściennej, zapis może być realizowany non-stop, na podstawie detekcji ruchu, sygnału z wejścia cyfrowego lub zaprogramowanego harmonogramu. Parametry detekcji ruchu są ustawiane dla każdej kamery osobno co pozwala na rejestrację tylko ruchu o zadanej intensywności. Istnieje zatem możliwość aby w prosty sposób zignorować ruch drzew czy zwierząt, jest to niezwykle istotne, gdyż w znaczący sposób pozwala zredukować ilość danych obrazu zapisanych na dysku komputera.
 
Obszary detekcji ruchu można w prosty sposób określać samodzielnie, indywidualnie dla każdej kamery za pomocą masek detekcji ruchu. Dzięki cyfrowym wejściom oraz wyjściom istnieje możliwość zbierania sygnałów z czujników PCB, kotaktronów itp. Wyjścia pozwalają na lokalne oraz zdalne sterowanie wszelkiego rodzaju urządzeniami np. oświetlenie, bramy itp. Sterowanie systemem wejść/wyjść może również odbywać się z użyciem zaprogramowanych harmonogramów. System VDRS PRO OEM pozwala na zdalne oraz lokalne sterowanie głowicami kamer typu P/T/Z, za pomocą klawiatury, myszki oraz standardowego Joystick'a. Ponadto funkcja ta posiada inne opcje dostępne w standardowych sterownikach P/T/Z takie jak programowanie automatycznych ścieżek, programowanie pozycji (preset) itp.
 
 
Ekran głowny systemu VDR-S

Zarejestrowany materiał można w prosty sposób przeszukiwać na podstawie daty, godziny lub zaznaczonego obszaru na obrazie. Opcja przeszu¬kiwania na podstawie zaznaczonego obszaru jest niezwykle użyteczna i praktycznie niedostepna przy standardowych analogowych magnetowidach.

Metoda ta polega na zaznaczeniu myszka fragmentu obrazu z kamery i po chwili system kolejno bedzie nam przedstawiał klatki wideo, na ktorych wystapił ruch w zaznaczonym obszarze. Przy standardowym magnetowidzie tego typu operacja polegałaby na przegladaniu wszystkich kaset po kolei z interesujacego nas przedziału czasu, co zajęłoby godziny, a system VDR-S PRO robi to w kilka sekund.
Kazdy z fragmentów archiwum mozemy zaznaczyc znacznikiem, który pózniej pozwoli w prosty i szybki sposób odnalezć interesujacy nas fragment zapisu wideo. Opcja przeszukiwania archiwum jest rowniez dostępna zdalnie za pomoca oprogramowania VDR-C. Nagrany materiał mozna łatwo zarchiwizować na dowolnym nośniku HDD, CD-ROM, DVD, itp.
 
 
Ekran archiwum kienta VDR-S

 

Oprogramowanie dostępowe kienta VDR-C &POKET PC 

 
Dostęp do danych wideo systemu VDR-S PRO może obywać się zdalnie przez każde połączenie wykorzystujace protokół TCP/IP z użyciem darmowego oprogramowania VDR-C. Tego typu rozwiazanie pozwala na zdalne monitorowanie obiektu z każdego miejsca na żwiecie poprzez Internet lub lokalnie  z wykorzystaniem firmowej sieci LAN.
Oprogramowanie klienckie VDR-C rownież obsługuje różnicową kompresję obrazu, co zapewnia minimalny strumień danych w sieciach LAN oraz pozwala na płynną, transmisję obrazu przy połączeniach modemowych (dial¬up) oraz GPRS. Oprogramowanie VDR-C jest dostępne dla systemu operacyjnego Windows 2000/XP/VISTA oraz w wersji mobilnej do instalowania na komputerach klasy PocketPC (PDA) oraz telefonach komórkowych serii 60 firmy Nokia.
 

Ekran klienta - CMS PROFESSIONAL

Funkcje oprogramowania VDR-C:
• zdalny monitoring
• zdalne administrowanie VDRS
• zdalne przeglądanie archiwum wideo
• zapis obrazu wideo na zdalnym komputerze z oprogramowaniem VDRC
• sterowanie, oraz monitoring systemu wejść / wyjść
• Sterowanie głowicami P/T/Z

W wersji klienta dla PocketPC dostepne są, praktycznie wszystkie opcje używane w wersji dla Windows 2000/XP/VISTA łącznie ze sterowaniem głowicami PIT/Z, wejściami I wyjściami oraz zdalnym przeglądaniem archiwum wideo.

Oprogramowanie klienta dla telefonow komórkowych i PocketPC pozwala na monitorowanie obiektów bez specjalistycznego sprzętu praktycznie z każdego miejsca.
 

Aplikacja VDRC na urządzeniach mobilnych

 
             
Okno podglądu i przeglądania archiwum w aplikacji dla urządzeń mobilnych.
   
 
 Charakterystyka systemu VDR-S
 
  1. Standard obrazu PAL/NTSC
 
  2. Rozdzielczość obrazu368x288, 720x288, 720x576
 
  3. Ilość kl./sek25 – 400 fps
 
  4. Rodzaj kompresjiJPEG DELTA, MPEG4 - (kompresja różnicowa), MJPEG
 
  5. Obsługiwane protokoły głowicm.in. PELCO P/D, AD/Sensormatic, Lilin, Telecom, Kalatel, Panasonic, Philips, Samsung, Axis. Możliwość dostawienia własnych protokołów
 
  6. Wyjścia przekaźnikowe4 – 16
 
  7. Wejścia alarmowe4 – 16
 
  8. Powiadamianie o detekcji ruchu, aktywacji wejścia,  wykryciu dźwięku, zdarzeniach systemowych      

Email, plik dźwiękowy, załączenie przekaźnika, zapis do dziennika dodanie zakładki do archiwum, zdalne połączenie z klientem
 

  9. Analizowane zdarzenia systemowe włącz/wyłącz. nagrywania, podł./rozł. kamery, logowanie do serwera, zanik obrazu
 
 10. Harmonogram zadańDla kamer, wejść dźwiękowych, wejść alarmowych, zdarzeń systemowych
 
 11. BezpieczeństwoRozbudowana struktura uprawnień dla użytkowników(m.in. Uprawnienia czasowe, dostęp do: kamer, archiwum, wyjść przekaźnikowych), kodowanie przesyłanych informacji
 
 12. Archiwum nagrańZdalny dostęp, możliwość wyszukiwania ruchu w zaznaczonym obszarze obrazu, rozbudowane opcje kopi zapasowej, eksport do plików .avi
 
 13. EmapaGraficzny plan rozmieszczenia kamer, przekaźników, wejść alarmowych, urządzeń dźwiękowych ukazujący na bieżąco ich stan
 
 14. DDNSMożliwość zarejestrowania domeny (przydatne dla użytkowników posiadających dynamiczne IP)
 
 15. Serwer WWWTak
 
 16. Klient Aplikacja (freeware) umożliwiająca zdalny monitoring przystosowana na komputery PC, Pocket'y, Telefony komórkowe. Możliwość monitorowania jednocześnie 16 serwerów, co daje max. 256 kamer
 
 
* Objaśnienia do tabeli
8. System może zareagować automatycznie na zdarzenia takie jak detekcja ruchu na polu widzenia którejś z kamer. Następstwem takiego zdarzenia może być: wysłanie pliku pod wskazany adres, uruchomienie przekaźnika (np. syreny alarmowej, źródła światła itp.), zdalne połączenie z programem klientem.
9. System cały czas zapisuje do pliku tzw. Logu zdarzenia całego systemu.
10. Istnieje możliwość wprowadzenia harmonogramu zadań dla np. kamery obrotowej w którym zapisane są ustawienia ruchu dla niej.
11. Uprawnienia nadawane dla poszczególnych użytkowników mających dostęp do określonych funkcji systemu. (Admin - User).
12. Archiwum nagrań do którego można mieć zdalny dostęp z komputerów, palmptopów i telefonów komórkowych (symbian) poza siecią lokalna czyli gdziekolwiek jesteśmy i mamy dostęp do Internetu.
13. E Mapa to funkcja przydatna w dużych systemach, która pokazuje osobie obserwującej system na mapie gdzie wystąpiło zdarzenie alarmowe.(przydatne w systemach z dużą ilością kamer.
14. DDNS – Funkcja dla użytkowników miedzy innymi NEOSTRADY która ma zmienne IP do możliwości zalogowania się z zewnątrz.

          Istnieje możliwość zastosowania w systemie karty wejścia-wyjścia do której, można podpiąć urządzenia takie jak źródło światła lub syrena alarmowa, które zostaną uruchomione przez system np. w momencie detekcji ruchu lub ręcznie przez osobę zalogowaną do serwera.  Z drugiej strony możliwe jest podłączenie czujek ruchu (PIR), które po wykryciu ruchu ustawiają obrotową kamerę w danym położeniu.

           Dla większego bezpieczeństwa danych na serwerze, można zastosować dwa dyski w systemie RAID1Mirroring (odbicie lustrzane).  W  takim przypadku archiwum zapisywane jest równolegle na dwóch dyskach jednoczenie. W razie awarii jednego dysków dane można odzyskać z drugiego. Możliwe jest również zapisywanie archiwum na macierzy dyskowej. Ten rodzaj zapisu stosowany jest głównie w dużych systemach lub w przypadku potrzeby posiadania b. długiego czasu  w archiwum np. pięciu  miesięcy.  W przypadku potrzeby przechowywania archiwum przez dłuższy czas istnieje możliwość zastosowania macierzy dyskowej

           Istnieje możliwość podłączenia do systemu monitoringu dodatkowego serwera, którego zadaniem jest rozpoznawanie tablic rejestracyjnych samochodów wjeżdżających na teren zakładu. System może podejmować miedzy innymi takie akcje jak automatyczne podnoszenie szlabanu, bądź uruchamianie alarmu dla odpowiedniej tablicy znajdującej się w bazie danych.

 

Rozwiązania:

 1. MONITOROWANIE INSTALACJI ROZPROSZONYCH

Cyfrowe rejestratory serii VDRS PRO nadają się doskonale do zdalnego monitoringu instalacji rozproszonych na wielkim obszarze. Transmisja sygnałów wideo do programów klienckich VDRC może się odbywać za pośrednictwem łącz dzierżawionych jak i bezprzewodowo z wykorzystaniem technologii GPRS.
Tego typu rozwiązania mają zastosowanie w monitoringu miedzy innymi następujących obiektów :
  •  instalacje wodociągowe
  •  instalacje energetyczne
  •  instalacje gazownicze
  •  nadajniki radiowe
  •  przejazdy kolejowe
  •  drogi

Dzięki bezprzewodowej transmisji obrazu istnieje możliwość szybkiej realizacji monitoringu wielu bezobsługowych obiektów rozrzuconych na dużych obszarach. Jedynym ograniczeniem jest zasięg komórkowej sieci GSM / GPRS.

 

2. SAMODZIELNY REJESTRATOR

Schemat przedstawia przykładową konfiguracje samodzielnego rejestratora VDRS PRO.
System może zawierać maksymalnie 16 kamer stacjonarnych jak i obrotowych, sterowanych za pośrednictwem sieci RS485/422. Dodatkowo system można wyposażyć w 16 sygnałów wejściowych oraz 12 sygnałów wyjściowych. Rejestracja oraz przeglądanie archiwalnych obrazów wideo może się odbywać zarówno na serwerze VDRS PRO jak i na programach klienckich VDRC za pośrednictwem sieli LAN jak i Internetu.

 3. MONITOROWANIE BUDYNKÓW WIELOPIĘTROWYCH

 
Dzięki możliwości budowy rozproszonych systemów monitoringu wizyjnego rejestratory cyfrowe serii VDRS mają zastosowanie w dużych wielopiętrowych budynkach.
Każde piętro lub sekcja budynku może zawierać jeden lub kilka rejestratorów, które są wpięte w sieć lokalną obiektu. Tego typu rozwiązanie pozwala na szybkie i stosunkowo tanie uruchomienie dużego systemu monitoringu wizyjnego w wielopiętrowych biurowcach wyposażonych w sieci LAN. Dostęp do obrazów wideo oraz nagranego materiału może się odbywać praktycznie z każdego miejsca budynku. Takie rozwiązanie jest niezwykle przydatne w przypadku konieczności realizacji kilku pomieszczeń ochrony lub w przypadku zwykłego przenoszenia centrum ochrony do innego pomieszczenia na terenie budynku.
Każdy z rejestratorów rozlokowanych na terenie obiektu może współpracować z maksymalnie z 16 kamerami zarówno stacjonarnymi jak i wyposażonymi w głowice obrotowe. Rejestracja obrazu odbywa się lokalnie oraz na każdym innym serwerze umieszczonym na terenie budynku jak i poza nim za pośrednictwem Internetu. Rozproszony system rejestracji daje dodatkowe bezpieczeństwo dla nagranego materiału wideo, który jest jednocześnie rejestrowany w wielu miejscach, co skutecznie chroni go przed zniszczeniem lub kradzieżą.

 4. MONITOROWANIE ROZLEGŁYCH ZESPOŁÓW BUDYNKÓW

 
Rozproszone systemy monitoringu wideo mają zastosowanie na terenie dużych zakładów przemysłowych, centrów logistycznych, jednostek wojskowych praktycznie wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba ochrony obiektów rozproszonych na dużym obszarze. Każdy z chronionych obiektów może zostać wyposażony w jeden lub kilka cyfrowych rejestratorów VDRS, które mogą być podpięte pod lokalną siec komputerową zakładu (LAN). W przypadku braku takiej sieci można ją szybko stworzyć stosując bezprzewodowe technologie LAN, które mogą obejmować praktycznie każdej wielkości chroniony obszar.
Rozwiązania bezprzewodowe mają także dodatkowe zalety, obraz z rejestratorów VDRS rozlokowanych w obiektach jest dostępny praktycznie z każdego miejsca gdzie jest zasięg bezprzewodowej sieci LAN. Patrole ochrony poruszające się na takim obszarze mogą zostać wyposażone w komputery kieszonkowe (PDA) i w każdej chwili mają możliwość podglądu obrazu z każdej kamery zainstalowanej na terenie chronionego obiektu. Takie rozwiązanie w wielu przypadkach pozwala na usprawnienie pracy ochrony oraz znaczne jej zredukowanie.